Spor Toto Spor Kulübü 6. Olağanüstü Genel Kurul İlanı

  • 4.04.2023 00:00:00
  • Manşet

04.04.2023

SPOR TOTO SPOR KULÜBÜ

6. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

 

Spor Kulübümüzün 6. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda 19 Nisan  2023 Çarşamba günü saat 11.00 ‘de Kulüp merkezinde (Büyükesat Mah. Koza Caddesi No:34 Çankaya/ANKARA) adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 26 Nisan 2023 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Tüm üyelerin toplantıya katılımlarını rica ederiz.

                                                                                             

                                                                                                                                            SPOR TOTO SPOR KULÜBÜ

                                                                                                                                                  YÖNETİM KURULU

 

 

 

GÜNDEM

 

1.  Açılış

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşumu,

3. Saygı Duruşu Ve İstiklâl Marşı,

4. Yönetim Kurulu Mali Ve İdari Raporlarının Okunması,

5. Denetim Kurulu Raporunun Okunması,

6. Raporların Müzakeresi,

7. Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun İbrası,

8. 2023-2024 Mali Yılı Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi Ve Kabulü,

9. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu Uyarınca Spor Toto Spor Kulübü Tüzük Değişikliği Maddelerinin Görüşülmesi, Teklif Oylaması Ve Kabulü İle Tüzüğün İl Müdürlüğüne Bildirilmesi Sırasında Olası              Yazım Hatalarını Gidermek İçin Yönetim Kuruluna Redaksiyon Yetkisi Verilmesi   

10. Taşınır Taşınmaz Kayıtlarının Düşürülmesi Ve Eklenmesinin Karara Bağlanması

11.  Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

12. Dilek Ve Temenniler,

13. Kapanış.