Duyuru

  • 5.03.2024 00:00:00
  • Genel

SPOR TOTO SPOR KULÜBÜ

12. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Spor Kulübümüzün 12. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddeleri

doğrultusunda 1 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 10:00'da Kulüp merkezinde (Örnek Mah. Faik Suat

Caddesi No:3 Altındağ/ANKARA) adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı

taktirde ikinci toplantı 8 Nisan 2024 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerin toplantıya katılımlarını rica ederiz.

 SPOR TOTO SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşumu,

3. Saygı Duruşu Ve İstiklâl Marşı,

4. Yönetim Kurulu Mali Ve İdari Raporlarının Okunması,

5. Denetim Kurulu Raporunun Okunması,

6. Raporların Müzakeresi,

7. Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun İbrası,

8. 2024-2027 Mali Yılı Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi Ve Kabulü,

9. Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

10. Dilek Ve Temenniler,

11. Kapanış.